Pametno uređenje kuhinje

Naslovna fotografija preuzeta s ovaj post trebao bi biti neka vrsta pomo?i i izvor par zgodnih ideja  za ure?enje kuhinje onima koji ?e je tek opremati, ali je isto tako i molba vama koji ste to ve? prošli da mi ukažete na ono na što sam vjerojatno zaboravila prije nego što bude prekasno. Unaprijed vje?no zahvalna.

Evo što sam dosad shvatila.

0.a Raspitajte se na više mjesta

Za ono za što ?e vam na jednom mjestu re?i da je nemogu?e (i pritom vas pogledati kao da ste netom dobili otpusno pismo s odjela za teške duševne bolesti) na drugom mjestu ?e se ?uditi zašto uop?e takvo što pitate. Pa naravno da može (+smiješak). Vezano za to – i cijene nevjerojatno variraju: za istu stvar dobili smo jako razli?ite ponude tako da se isplati oti?i na više mjesta koliko god vam lijeno bilo.

0.b Mjerite, mjerite pa opet mjerite (sami pa onda opet s majstorom pa opet prije nego što išta potpišete)

Bilo da radite kuhinju po mjeri ili da kupujete ve? gotovu, sve premjerite jedno… Milijun puta. Kod visine ne zaboravite na cokle, kod kutnih elemenata na letvice koje su potrebne da bi se vrata kutnih ormari?a mogla otvoriti, a kod vise?ih ormari?a na izvode za rasvjetu (ako ve? postoje i ne mogu se micati) u odnosu na to kako se otvaraju vrata ormari?a. Ako ugra?ujete novi prozor, pokušajte kamenu klupicu izjedna?iti s visinom kuhinjske plo?e i nikako se nemojte zanijeti i po?eti naru?ivati namještaj, a da niste u prostor stavili neke zamjenske ‘modele’ gabarita željenog namještaja (pa makar to bile kartonske kutije) i vidjeli guše li vam previše prostor i je li se ipak bolje odlu?iti za neke druge dimenzije. Još jedna napomena: pazite na to na koju se stranu otvaraju ormari?i i na to da se vrata ne sudaraju ili otvaraju na krivu stranu.

1 Prilagodite kuhinju sebi, a ne sebe kuhinji

(Slika preuzeta sa Design Sponge)
Ove bi me police dovele do ludila

Ako ste ve? koji put što u životu skuhali i ako sebe imalo poznajete, znate i što vam se da, a što se da, kao i što volite ili ne. Poanta ove prodike je sljede?a: bez obzira na to što nešto super izgleda u nekom ?asopisu o unutarnjem ure?enju, ako se ne slaže s vašom osobnoš?u – radije presko?ite. (Npr. volim da mi je sve pospremljeno u zatvorene ormari?e pa preska?em otvorene police koliko god simpati?ne bile + znam biti nespretna pa ?esto nešto prolijem, prospem, ne?im tresnem pa preska?em porozne radne površine + nisam baš neko oli?enje visine pa s obzirom na to da radim kuhinju po mjeri, ormari?i idu na niži, a ne na viši standard. Ne vjerujem da ?u u dogledno vrijeme narasti 5 cm, a niti da ?u po?eti opsesivno kompulzivno slagati tanjure po veli?ini i uzorku da bi dobro izgledali. Dakle ništa se ne?e promijeniti.) Imaju?i ovo na umu, ako vam se bilo što od prijedloga koji slijede ne ?ini prakti?nim ili u skladu s vašom osobnoš?u, zanemarite.

2 Što god može, neka bude ugradbeno

(Slika preuzeta sa stranice Buzzfeed)

Ovo je možda pitanje osobnih preferenci, ali meni se ?ini i prakti?no. Zašto da mikrovalna zauzima dragocjeno mjesto na radnoj plohi [vidi to?ku 9] kad se može uklopiti u elemente? Isto tako, mislim da ?e moda krupnih i samostoje?ih napa brzo pro?i pa bih se radije opredijelila za onu skrivenu u kuhinjskom ormari?u. Da mogu, najradije bih u donje ormari?e ugradila i male ljestve kao što sam vidjela u jednom njema?kom katalogu, ali zasad mi je s ovim budžetom i dobavlja?ima to samo u domeni science-fictiona.

3 Ako vam je kuhinja mala, zaobi?ite sve ameri?ke web stranice o ure?enju malih prostora

Ameri pod malim prostorom podrazumijevaju kuhinju od 100 m2. Pretjerujem, ali samo malo. Ve?ina je savjeta beskorisna pa si uštedite vrijeme i radije lovite zjake nego da to ?itate. Ako baš morate, guglajte ‘tiny kitchens’, to se bliži hrvatskom prosjeku veli?ine kuhinje.

4 Kad god je mogu?e, grupirajte stvari po funkcijama

(slika preuzeta sa: Atticmag.com)
Primjer kako ne

Krenemo li od sudopera, najlogi?nije je da se pored njega nalazi perilica za su?e, a ispod njega kanta za sme?e [zgužvana salveta i riblje kosti s tanjura idu u otpad, tanjur malo stavite pod vodu pa u perilicu, a sve to ?vrsto uzemljeni na istom mjestu].Tanjure je u tom slu?aju najpametnije držati u gornjim ormari?ima poviše perilice jer ?e vam tako putanja slaganja poslije pranja biti najkra?a. Isto tako, plehove za pe?enje, za?ine, kuha?e i sli?ne sitnice najbolje je grupirati blizu samog štednjaka/pe?nice tako da su uvijek pri ruci kad ih trebate isti tren (da vam ne zagori onaj umak u koji ste ubacili kap brašna viška). Isto na?elo vrijedi i za namirnice: za?ini zajedno, potrepštine za pravljenje kola?a isto itd.

5 Ormari?a nikad viška

[Naro?ito ako pišeš blog o hrani.] Ako imate mjesta, produžite vise?e ormari?e sve do plafona. Dvije su prednosti: više polica + manje ?iš?enja prašine).

6 Umjesto dubokih polica – ladice i ormari?i na izvla?enje

(Slika preuzeta sa: This Old House)

Samo se zamislite kako na koljenima ronite u potrazi na ne?im što je sasvim duboko u polici i bit ?e jasno zašto. Ti su mehanizmi na izvla?enje skuplji nego obi?ne police, ali itekako vrijede. Ako su vam izvan budžeta, dio problema može se riješiti malim rotiraju?im policama (engl. lazy susan – ima ih na ebayju po dosta povoljnim cijenama). Osim toga uski ormari?i na izvla?enje idealni su za boce (ulje, ocat etc. ), ali i za organizaciju deterdženata i spužvica pa je zgodno imati jedan takav blizu sudopera/perilice ako za njega imate mjesta.

7 Organizacija unutar ormari?a

Bez nje ništa. Svaka stvar treba imati svoje mjesto (nisam bolesno uredna, dapa?e, ovo je ?isto stvar prakti?nosti) i po mogu?nosti svoju kutiju. Stvari koje kupujete u paketi?ima i vre?icama najbolje je držati u prozirnim(!) plasti?nim kutijama. Do tog sam stupnja došla, ali dosad još nisam bila dovoljno pametna da ih jasno ozna?im. Nadam se da ?e se s novom kuhinjom to promijeniti (što nas opet vra?a na to?ku br 1. Ne?e. I zato svaka stvar mora imati svoje mjesto da odmah znam što je).

Unutar ladice stavite tzv. organizatore (neki novokomponirani prijevod s engleskog, ali sad se ne mogu sjetiti bolje rije?i) – pregrade nalik onima za beštek – tako ?e ladice biti preglednije i bit ?e lakše prona?i ono što tražite. IKEA ima nekoliko vrsta.

Osim toga, vrata ormari?a ?esto nisu dovoljno dobro iskorištena. Tko god se dosjetio ovom rješenju sa slike, svaka mu ?ast.

8 Umjesto horizontale vertikala

(Slika preuzeta sa stranice TheKitchn)

Ovaj princip uvelike štedi mjesto u manjim prostorima. Navikli smo neke stvari držati u horizontalnom položaju mada to uop?e nije nužno (poklopci, plehovi, tave, anyone?) Sve se to može posložiti okomito. U bivšoj kuhinji imala sam na zidu metar i pol magnetskih drža?a iz Ikee s posudicama za za?ine i to je bilo nevjerojatno prakti?no. Ako ne bude prešareno s novim plo?icama, istu ?u stvar ponoviti i u novoj kuhinji.

9 Pusti pusti modu

Sada je in staviti pe?nicu u razinu o?iju, ali meni to baš previše ne leži (ako nije baš najsavršenije o?iš?ena, to je prvo što ?ete na njoj primijetiti kad je u tom položaju). Osim toga, ?esto ?ete u ?asopisima vidjeti da po kuhinju vješaju kojekakva umjetni?ka i manje umjetni?ka djela i to u blizini sudopera i štednjaka. Hvala, ali ne bih hvala. Jednako kao što ne bih ni kuhinju u kojoj je goli zid izme?u radne plohe i vise?ih ormari?a. Krasno mjesto za mrlje od to?a od pomadora kad proklju?a (onako à la Jackson Pollock).

Me?utim, bez obzira na sve, nije ni rješenje igrati baš previše na sigurno. Dodajte nešto što ?e vas veseliti i po ?emu ?e odmah biti jasno da je ta kuhinja baš vaša (to su u mom slu?aju plo?ice).

10 Raš?istite radne plohe

(Slika preuzeta sa: Princess Pinky)
Ovako: ne.

Kao što im ime kaže: to su radne plohe, ne plohe za odlaganje stvari. Nedavno smo bili kod prijatelja na ve?eri i u njihovoj prili?no prostranoj kuhinji nije bilo centimetra na kojem se na brzinu moglo izrezati kruh npr. Ne, ne, ne – cijela je radna ploha bila prekrivena kojekakvim tri?arijama kojima je – ?ini se – to bilo redovito mjesto. U?inite sebi uslugu, na?ite mjesto za sve te sitnice [vidi to?ku 6] i na radnoj plohi ostavite samo ono neophodno (u mom slu?aju to ?e biti samo mikser). Dekoracijama tako?er tu nije mjesto. Kome se uop?e da po?eti kuhati kad prvo treba 10 min kopati da bi se uop?e došlo do mjesta za kuhanje? Krajnje neprakti?no.

11 Rasvjeta

?ak i ako mislite da neko jelo možete pripremiti zatvorenih o?iju, ne bih preporu?ila kuhanje u mraku. Dakle, idealne bi bile tri vrste rasvjete: standardna plafonska rasvjeta, rasvjeta s donje strane vise?ih elemenata koja osvjetljava radnu plohu tako da dobro vidite što radite i ambijentalna rasvjeta [ako se pravilno upotrebljava, kuhinja može biti najromanti?nije mjesto u ku?i]. Pod ambijentalnom rasvjetom podrazumijevam visilicu poviše stola (idealno bi bilo s potenciometrom) + pokoju svije?u Te dvije stvari ?ine ?uda (ne samo za tešku romantiku nego i za ve?ere s prijateljima kad niste stigli baš sjajno raspremiti kuhinju jer ste previše vremena potrošli na neko šeprtljavo predjelo koje ste slagali sat i pol umjesto sat).

OK. Toliko od mene. Što sam zaboravila?

8 Comments

 1. Ovo si odlično složila! Slažem se za zatvorene prostore, puno bolje od polica koje privlače prašinu i mrlje.
  I super ti izgleda kuhinja(ovo što se vidi) 🙂

  • anamarija

   Hvala ti. To je sad samo kostur, ormarići su u izradi i sve bi trebalo doći na svoje mjesto za otprilike jedan mjesec 🙂

 2. Maja

  Ugradite drobilicu smeća u sudoper. Neopisvo dobra stvar. Nema više začepljenih cijevi i čišćenja mrežice sudopera, a organski otpad u potpunosti eliminira iz vrećice što praktično znači da smeće ne smrdi i ne curi.

 3. Ivana

  Hahaha, baš si me nasmijala. I, s većinom si u pravu, osim pećnice u visini očiju. U vrijeme kad sam ja radila svoju kuhinju po mjeri nakon mnogo premišljanja shvatila sam da nema druge no smjestiti je u razinu očiju. Nigdje drugdje jednostavno nije mogla biti (kuhinja je tiny tiny u širinu, ali vrlo visoka pa je sve što smo mogli išlo u visinu!). Tada baš nisam bila sretna s tim rješenjem, ali da sada idem ponovo raditi kuhinju, ponovila bih. Pregledno i kad često nešto pečeš (a ja pečem, a mislim da i ti ;), onda je jako praktično što samo baciš pogled dok istovremeno hladiš kremu u sudoperu i topiš čokoladu za glazuru na štednjaku, Okret glave koji stupanj u suprotnu stranu i možeš raditi i treću stvar istovremeno ;)) I dodat ću još što sam naučila o posudicama sa začinima: najbolje im je u ladici. Vani su jednostavno bile previše prljave i nespretne. Ovako su u ladici, s natpisom na čepu i ja zadovoljna. ah, da… ne zaboravi negdje ušarafiti dvije, tri šipke za kuhinjske krpe! Sretno s kuhinjom i veselim se vidjeti finalni proizvod! 😉

 4. Odličan 😀 Sjedi pet! Potpisujem 99% (osim onoga s elementima na izvlačenje, ja nekako imam filing da je to gubitak prostora) i pogotovo ovo s “malih kuhinjama” i fensi centerpiece napu LOL… A one “Variera” organizatore za ladice nipošto ne preporučujem jer se zatufinjaju samo tako (pogotovo kad vruć i vlažan beštek čami preko noći u ladici)… Mi smo evo ima po godine renovirali tj. nismo još gotovi (fali zadnja šestina radne plohe, lajsna, jedan gornji ormarić i šank…) Ikea je spas <3 Pomalo ti zavidim jer je cijeli proces baš ispunjujuć (u svakom smislu i kontekstu), ali opet, drago mi je što je veći dio posla iza mene hahaha 😉

 5. Aneta Kalogjera

  Razmisli i gdje ćeš staviti koš za smeće. Slažem se s prethodnim komentarom da je pećnica u razini očiju praktičnija, a i dobro mi to izgleda, pogotovo ove nove pećnice imaju zatamnjena stakla pa se fleke ne kuže toliko, ako uopće 🙂 Ja bih još dodala jedan savjet uz onu lazy susan instalaciju za kutne elemente – donji elementi bi svi (osim ispod sudopera jer ne ide) trebali zapravo biti ladice zbog praktičnosti, preglednosti i iskoristivosti. Ako planirate stavljati nešto izuzetno teško u njih, npr. jedno 10 gusanih tava, nemojte 😉 Jest da je i ta varijanta skuplja, al se isplati. Naravno ne zaboravite na trokut – sudoper, frižider i štednjak bi trebali biti tako raspoređeni, i ako kupujete perilicu i ako vam je to izvedivo, staviti je odmah lijevo ili desno od sudopera. To gdje će ići začini i što ćete držati na radnoj plohi, mislim da je stvar osobnog odabira. Iako ako nemamo puno radnih ploha, a u Hrvatskom kuhinjama ih mahom nema, da micat što više toga i spremat u ormariće. I za te iste hrvatske kuhinje – uvijek i svakako ormarići do stropa, imaš više mjesta, i da, kako ti kažeš, ne brineš brigu oko prašine, a i vizualno povisuju prostor. Iako pravila su da se, ako imaš dobar razlog, krše 😉

 6. IvanaC

  Odlična si! Imamo identičnu logiku, kao da slušam sebe i u istoj smo fazi izrade! Moja će kuhinja samo doći nadam se tjedan dana ranije. Pločice su ti genijalne! Jako mi se sviđa taj đir, ja ih imam u hodniku na podu pa smo u kuhinju stavili jedne diskretnije, isto jako lijepe. Jedva čekam vidit konačne slike! Ove metalne kutijice za začine su genijalna ideja, i sama si to priželjkujem. Još sam predvidjela šipku sa lončićima sa bosiljkom i mentom na zidu iznad kuhinjske ploče.

 7. Sanja

  Mislim da je ova ideja o ugradbenim elementima nije baš dobra samim time što ti uređaji neće trajati vječno, a da ti se nebi dogodilo kao većini ljudi, probaj to izbjegnuti ili napravi neku standardnu mjeru jer se može dogoditi da uređaj crkne, a niti jedan drugi ne stane više tu.
  Moj savjet je, nemoj bijele pločice! 🙂 I ne mat.
  Ovo što si rekla za zakrčenu radnu ploču, ljudi vole sve pokazati što imaju. Najbolje je sve pospremiti i ostaviti samo ono što ti često treba 🙂
  Moja kuhinja je isto zbilja mala i u potkrovlju je ali tu ima prostora za nepovjerovati. Meni je najdraže to što imam šank te cijela kuhinja izgleda u kvadrat. Na tom šanku imam prostora tj. ormariće i s jedne i s druge strane (što je jako jako korisno), a pošto nemam prostora ispod krova gdje mi je dio radne ploče, ovaj dio kod šanka ima i nadšank koji je sa dvije inoxove cijevi povučen malo prema van tako da tu mogu raditi istodobno npr. kolače i držati odmah pleh na tom nadšanku. To je apsolutno moja preporuka.
  Ovako to izgleda:
  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/s720x720/10570502_10152535724327510_1971310294193332838_n.jpg?oh=1f46b675ff61ed83d85168933beb3198&oe=565A1C37

  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/s720x720/10569044_10152535724517510_8371813153198128260_n.jpg?oh=8574d30f6211326ea9aefa4c53803317&oe=561C8D58

  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/s720x720/10561607_10152535724412510_2971017350049818684_n.jpg?oh=445554e4fa29b60942b1d2538d620cf5&oe=564EA9C9

  I ako voliš bijelu boju (u mom slučaju je kuhinja bijela sa srebrnim/sivim ručkicama, uzmi bijelu. Nije istina da je održavanje teško 🙂 Kod mene je to akril, ja sam jako zadovoljna! E i da, ovakve ručkice što idu duž ladice su puuuuuno bolje od onih koje se našerafe.
  Eto, toliko od mene 🙂

Leave a Comment