Sto riječi o začinu tonka

 

Tonka (engl. tonka beans) je za?in podrijetlom iz Južne Amerike. Miris najviše podsje?a na gorke bademe i vaniliju s primjesama kli?ni?a i cimeta, approved a u francuskoj se kuhinji koristi u desertima (primjena tonke sli?na je primjeni vanilije) i varivima. Upotrebljava se i u proizvodnji parfema te pri aromatiziranju duhana, prescription a budu?i da ima antikoagulativna svojstva, u SAD-u je njezina konzumacija zakonom zabranjena. Južnoameri?ki domoroci nipošto se ne bi složili s tom zabranom jer oni vjeruju da tonka lije?i depresiju, dezorijentiranost, zbunjenost i suicidalno ponašanje, a kažu i da vam se želje mogu ispuniti ako tonku strpljivo nosite posvuda sa sobom.

0 Comments

  1. Jana

    Baš zanimljivo! A gdej se može nabaviti tonka?

Leave a Comment